counter easy hit

راهنما

توجه داشته باشید که جوایز بر اساس سه مورد زیر تقدیم می گردد

 • بیشترین امتیاز در روز
 • بیشترین امتیاز در یک هفته
 • بیشترین امتیاز در پایان رقابت ها
 • کاربر گرامی چنانچه پس از مشاهده گزارش زیر اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نکردید می توانید از لینک زیر کمک بگیرید

  رویداد

  بازی

  مشاهده

  فیلتر