counter easy hit

راهنما

توجه داشته باشید که جوایز بر اساس سه مورد زیر تقدیم می گردد

 • بیشترین امتیاز در روز
 • بیشترین امتیاز در یک هفته
 • بیشترین امتیاز در پایان رقابت ها


 • برای دیدن گزارش به این شکل عمل کنید

 • ۱- ابتدا فیلتر های مورد نظر خود را انتخاب نمایید. پر کردن رویداد و تاریخ اجباری است
 • ۲- پس از کلیک بر روی فیلتر در بخش لیست بازی ها یک یا چند بازی که مایل به دیدن گزارش آن هستید را انتخاب کرده و بر روی نمایش امتیاز کلیککنید
 • رویداد

  بازی

  گروه

  شروع بازی

  [انتخاب]

  پایان بازی

  [انتخاب]

  فیلتر