counter easy hit
1 سال پیش

تغییرات گسترده در هیات مدیره پدیده

به نقل از فارس، ترکیب اعضای هیئت مدیره باشگاه پدیده خراسان با تغییرات گسترده روبرو شد

دلیل این تغییرات نیز جلوگیری در از بین رفتن این سرمایه استانی بوده است. بر این اساس دکتر حامد واعظ زاده خراسانی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره باشگاه پدیده خراسان انتخاب شد

جواد وطن خواه ،رضا تدین،تقی گرجی و جعفرزاده نیز به عنوان اعضای دیگر هیئت مدیره انتخاب شدند

با این تغییرات در هیئت مدیره باشگاه پدیده احتمال تغییر مدیرعامل نیز وجود خواهد داشت

 

نظرات کاربران